11 дек 2018

Вечер на химията в Софийския университет “Св.Климент Охридски”

На 23.11.2018 г., в рамките на традиционните Климентови дни, се проведе научна сесия с “Вечер на химията”, организирана от Факултета по химия и фармация на СУ “Св. Климент Охридски”. Научната сесия бе посветена на 130-тата годишнина на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, като на събитието бяха представени научни доклади в областта на химическите и фармацевтичните науки.

АКВАХИМ АД взе участие в събитието с доклад на тема: „Настояще и бъдеще през обектива на ZEISS“, представен от Цанислава Генова, специалист „Оптични инструменти“.

По време на научната сесия бе чествана и 80-тата годишнина на проф. дхн Галин Петров – дългогодишен ръководител на катедра „Органична химия“ и декан на Химическия факултет. Приветствие към юбиляра бе поднесено от името на доц. д-р Борислав Великов, както и от името на г-жа Камелия. Цанкова, получила магистърската си степен под ръководството на проф. дхн Галин Петров.