Лицензия на център за професионално обучение

 

АКВАХИМ АД притежава лиценз за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация. Въз основа на този лиценз фирмата дава право на придобиване на следните професии: "Лаборант", код 524040 и "Еколог", код 851010.“