Beckman Coulter

Beckman Coulter разработва, произвежда и предлага на пазара продукти, които опростяват и  автоматизират рутинната работа. Компанията инвестира в разработване и внедряване на  иновативни решения в продуктите за биомедицински изследвания. Повече от 275,000 системи на Beckman Coulter работят и в двете направления на фирмата - диагностика и продукти за научните лаборатории на седем континента. За повече от 75 години, продуктите на  Beckman Coulter правят различен живота на хората като подобряват производителността на медицинските специалисти и учени, доставят важна информация за подобряване на здравето на пациентите и предоставят надеждни решения за изследване и диагностика.