Набори за изолиране на плазмиди, PCR продукти и други