24 окт 2018

7-ми Национален кристалографски симпозиум 2018

От 3 до 5 октомври 2018г. АКВАХИМ АД участва в 7-ми Национален кристалографски симпозиум (2018), който бе организиран от Българско кристалографско дружество.

Симпозиумът бе открит с лекция на проф. Дейвид Биш, един от създателите на рентгенографския апарат, работещ на станцията на Марс.

На симпозиума бяха представени 20 устни и 67 постерни доклада от водещи учени и млади изследователи, работещи в областта на кристалографията. Броят на участниците достигна 165 участника от 7 страни. Тридесет и девет млади учени и докторанти повишиха познанията си в областта на науката и технологиите за решаване на ключови въпроси и предизвикателства при разработване на нови материали за съхранение и пренасяне на енергия, за електрониката, екологията, рециклиране на отпадъци и циркулярна икономика.

 

 Участниците в 7-ми Национален кристалографски симпозиум (2018)

 

Проф. Евдокия Пашева –главен научен секретар на БАН, проф. Емил Михайлов – зам.-ректор на ХТМУ и г-жа Златина Карова - национален координатор на мрежата по Хоризонт2020 - МОН, приветстваха участниците.

 

Проф. Борис Шивачев- председател на БКД, връчи на проф. Михаил Малеев почетната награда на дружеството за цялостен принос.