Thermo Scientific – Orion

Продуктите на „Thermo Scientific™ Orion™“ са добре познати по целия свят, като надеждни и превъзходни апарати, контролно измервателни прибори и процесни анализатори за анализ на води и течности използвани от акредитирани лаборатории, лаборатории с развойна дейност, научни лаборатории, контролни лаборатории, фармацевтични лаборатории, лаборатории за питейни води и отпадъчни води, лаборатории за анализ на храни, безалкохолни и алкохолни напитки, лаборатории по околна среда и води, индустриални предприятия, фармацевтични предприятия, хранително-вкусови предприятия, химически заводи, леярски цехове, мандри, кланици, производство на минерални води и сокове, пивоварни, винарни, преработка на целулоза и хартия, стъкларски заводи, депа за отпадъци, производство и преработка на горива и масла, пречиствателни станции за химически замърсени води, производство на акумулатори, ПСПВ, ПСОВ, ТЕЦ, АЕЦ и други.