ACCESS2 – Автоматичен имунологичен анализатор

ACCESS2 – Автоматичен имунологичен анализатор
 • Технология - хемилуминисцентно отчитане с последващо разделяне с парамагнитни частици
 • До 100 определения на час
 • Добавяне на нови биологични материали, без прекъсване на работа
 • Модул за приоритетно анализиране на спешни проби (STAT)
 • Достъп до конфигурация на параметрите на борда по време на работа
 • Работа с до 60 пациентски проби едновременно с 24 реактива
 • Автоматичен качествен контрол
 • Включване в информационна система на лабораторията и болницата
 • Автоматична регистрация на изразходвани реактиви
 • Хладилна камера на борда – Пелтие елемент
 • Над 65 параметъра за анализ
 • Наличие на следните панели :

-          анемия

-          кардиологичен панел

-          репродуктивни тестове

-          инфекциозни болести

-          вирусни инфекции

-          костни маркери

-          туморни маркери

-          специфични тестове

Производител:

ACCESS2 – Автоматичен имунологичен анализатор