Delsa Max Pro

Апарат за анализ на размер и зета потенциал на наночастици

Основавайки се на принципа на динамично разсейване на светлина, анализаторът дава възможност за определяне на зета потенциала, както и разпределението на частиците по размер на радиуса. Едновременното отчитане на размера и зета потенциала на частиците се извършва за по-малко от секунда. Това е възможно благодарение на 32-та детектора, които работят едновременно и правят изследването по-бързо и по-точно. Намира приложение за анализ на наночастици, протеини, мехурчета, вируси и колоиди.

Измерване на размер на частици

Размер на частици

От 0.4 до 10 000 nm, хидродинамичен диаметър

Молекулна маса

5x107 g/mol (Da)

Температурен обхват

От 4°C до 70°C

Минимален обем на пробата

45 μL

Минимално време на измерване

1 s

Измерване на зета потенциал

Минимален обем на пробата

170 μL

Обхват на йонната сила

От 0 до 50 mS/cm

Обхват на мобилността

Няма ограничения

Обхват на размера

От 2 nm до 15 μm диаметър

Чувствителност

1 mg/mL Лизозом

 

Брошура: http://www.aquachim.bg/uploads/media/stenik_catalogues/DelsaMax_Pro_brochure.pdf

Повече информация:

https://www.beckman.com/particle-characterization/delsamax-series

Производител:

Апарат за анализ на размер и зета потенциал на наночастици