Real-Time PCR „Exicycler™ 96“ (Ver.4)

Апарат за полимеразна верижна реакция в реално време – Real-Time PCR „Exicycler™ 96“ (Ver.4)

Технически характеристики:

Термоблок с градиентна функция и капацитет: 96 бр. ямки за 0.2 ml PCR епруветки или плаки

Тип на блока: Пелтие

Спектрален диапазон на светлинния източник: минимум 490 nm до 640 nm

Оптична система с 5 канала за детекция в минимален диапазон от 520 nm до 670 nm 2D CCD камера с 5 набора емисионни и възбуждащи филтри, реална 5 плексна реакция и отчитане на следните флуоресцентни маркери: FAM, ROX, SYBR Green, JOE, TET, TAMRA, Cy3, Cy5, Texas Red, Red610, Red670

Детекция без необходимост от използване на референтно багрило

Могат да се изследват 5 обекта едновременно

Патентована „Light Pipe Technology” за равномерно разпределение на светлината по цялата повърхност на блока

Температурен обхват: 4,0 ˚С ÷ 99,9 ˚С

Реакционен обем: 10 - 50 µl

Нагряващ капак: от 90 °С  до 120 °С

Обхват на градиента: 20 °C – 95 °C

Максимално отклонение в точността на поддържаната температура: ± 0.3 ˚С

Поддържана температурна еднаквост в различните ямки на блока: ± 0.3 ˚С

Скорост на загряване и на охлаждане блока: 5,0 ˚С

Отворен тип система – съвместима с китове и реактиви от различни производители

Компютър със софтуер за качествен и количествен анализ, както и генна експресия.

Функция за самодиагностика за откриване на нередности

Апаратът притежава CE-IVD маркировка по смисъла на европейска директива 98/79/ЕС