AutoMate 1250/2550

AutoMate 1250/2550
 • AutoMate 1250/2550 – Aвтоматизирана система за сортиране, автоматично накапване и разливане на проби
 • Напълно автоматична обработка на пробата от една точка на подаване и сортирането им за различните сектори в лабораторията, елиминирайки ръчната работа
 • Възможност за множество комбинации за съчетание на различни носачи на епруветки, съответстващи на различни анализатори
 • Уникална 2-D и 3-D технология на разпознаване на цвета от капачките на епруветките
 • Сортиране по цветове на епруветките
 • Възможност за обработка на STAT проби
 • Автоматично разпознаване на минимално необходимото ниво на пробата за анализ
 • Скорост на сортиране – 700-900 епруветки на час
 • Възможност за автоматично премахване на капачките на епруветките
 • Намалява риска от биологично заразяване
 • Възможност за работа с различни по вид, размер и производител епруветки
 • Елиминира нуждата от събиране на проби
 • Вграден баркод четец за пробите
 • Екран с управление чрез допир (touch screen)
 • Скорост на извършване на разливки – 70 – 90 проби на час
 • Възможност за автоматично затваряне на епруветките, посредством парафилм
 • Извършване на различни количествени накапвания на проби от един серум/епруветка
 • Вграден баркод етикетен принтер
 • Вграден сектор със стерилни допълнителни епруветки, чакащи за допълнителните разливки от първоначалната епруветка, при необходимост
 • Автоматично залепване на баркод върху допълнителната епруветка
 • Брошура:
 • Повече информация:

 

Производител:

AutoMate 1250/2550