Автоматичен анализатор за хемостаза

Автоматичен анализатор за хемостаза

Капацитет - 400 кювети / 60 проби , 30 реактиви на борда

        -170 PT/h; 65/h (PT/APTT/DF)

                   -от старта до първия резултат – за <3.5 min (PT-INR); за <5.5 min (PT-APTT);

Принцип на измерване: монохроматичен, два филтъра: 405nm & 620nm

    :8 канала за идентификация

Методи: кръвосъсирване,  хромогенни и имунотурбидиметрични тестове

 • Висока чувствителност - мин. обем проба – 10µl

 • Ниски нива на интерференция - отлична детекция/откриване/ и :

 • улавяне на слаб сигнален отговор /поради ниски нива на фибриноген в проби и

 • при неясни реакции /хемолиза, липемия/

  Автоматична многоточкова калибрация

  Ползи:

  Иновативен

  Автоматично стартиране, разреждане и повторно изработване на пробата

  Неограничен брой програмирани и калибрирани тестове

  QC – качествен контрол: на основата на Westgard Rules

  Оптична система – на основата на високо-разделителна цифрова технология /High Resolution Digital Technology/

  Радиочестотна технология за идентификация на държателите, употребените консумативи и отработени реактиви за изхвърляне

  Ефективен

  Работа с почти всички епруветки за вземане на кръв на пазара - Ø ≤ 13mm, дълж.≤ 75mm

  Директно разреждане на борда на апарата

  Сензор за съсиреци в иглата

  Хладилник на борда

  Сензор за обема на реактивите - оптимизирана консумация на реактиви

  Гъвкав

  Пробива с висока скорост капачките на епруветките от затворената система / подобрена технология/

  Eдинични държатели проби - идентифицират се чрез чип /радиочестотно/ и се придвижват автоматично от системата

  Вграден компютър, екран с докосване и интуитивени икони

  Бар-код положителна идентификация на проби и реактиви /positive ID/

  Добавяне на кювети и проби без прекъсване на анализите

  *Брошура: http://www.aquachim.bg/uploads/media/stenik_catalogues/Q-Grifols_Broshure.pdf

  *Kаталог:  http://www.aquachim.bg/uploads/media/stenik_catalogues/HemostasisCatalog_Grifols.pdf

Производител:

Автоматичен анализатор за хемостаза