Vi-Cell MetaFLEX

Автоматичен анализатор за определяне на клетъчна среда

 Анализаторът Vi-Cell MetaFLEX дава възможност за бърз, точен и евтин начин за определяне на параметрите на клетъчна среда (за бозайници и насекоми). Определяйки pH, pO2, pCO2, концентрациите на глюкоза, лактат, електролити и други, апаратът Vi-Cell MetaFLEX осигурява възможност за поддържане на оптимална клетъчна среда в биореакторите.

Време за анализ

35 сек

Обем на пробата

65 мкл

Тегло на апарата

11.3 кг

Температурен обхват

10°C до 40°C

 

Брошура: http://www.aquachim.bg/uploads/media/stenik_catalogues/ViCell_MetaFLEX_brochure.pdf
Повече информация: https://www.beckman.com/cell-counters-and-analyzers/vi-cell-metaflex

Производител:

Автоматичен анализатор за определяне на клетъчна среда