Vi-Cell XR

Автоматичен анализатор за определяне на жизнеспособността на клетки

Анализаторът Vi-Cell XR дава възможност за бърз, точен и евтин начин за определяне на жизнеспособността на клетки, основавайки се на принципа на Култер, известен като „зона за електрическо измерване” и метода трипан синьо за определяне на жизнеспособността на клетки. Определяйки разпределението на клетките по размер и брой, както и процентa на жизнеспособните клетки в реално време, апаратът Vi-Cell XR осигурява възможност за поддържане на оптимална клетъчна среда в биореакторите.

Време за анализ

2.5 мин.

Концентрационен обхват

5 x 104 - 1 x 107 клетки/мл

Точност на преброяване

± 6%

Технология на изображението

CCD детектор

Вид на апарата

Видео изображение през кварцова поточна клетка

Обхват на размер на клетки

2 µm - 70 µm

Обем на пробата

500 мкл

Обхват на жизнеспособност

20 до 100%

Тегло на апарата

11.3 кг

Температурен обхват

10°C до 40°C

 

Брошура: http://www.aquachim.bg/uploads/media/stenik_catalogues/ViCell_XR_brochure.pdf
Повече информация:

https://www.beckman.com/cell-counters-and-analyzers/vi-cell-xr

Производител:

Автоматичен анализатор за определяне на жизнеспособността на клетки