ExiPrep 16 DX

Автоматизирана система за изолиране на нуклеинови киселини – ExiPrep 16 DX

Технически характеристики:

Автоматизиран инструмент, предназначен за изoлиране на ДНК и/или РНК от различни клинични проби, включително кръв, серум, плазма, отривки, урина и др.

Обработка на до 16 проби с предварително програмирани протоколи за възпроизводими резултати

UV стерилизация

Нагряване на блока 40-90 ° C

Охлаждане на блока 6 ° C

Може да бъде свързан в модул с Real-Time PCR апарат Еxicycler96 (Ver.4) и да функционира като затворена система