Автоматизирана система за изолиране на нуклеинови киселини - ExiPrepTM 16 DX

Автоматизирана система за изолиране на нуклеинови киселини - ExiPrepTM 16 DX

Автоматизиран апарат, предназначен за изoлиране на ДНК и/или РНК от различни клинични проби, включително кръв, серум, плазма, отривки, урина и др.

Предварително програмирани протоколи за оптимално изолиране

Автоматизирано пипетиране

До 16 изолирания на единично пускане

Вградена защита срещу замърсяване

Вграден нагряващ и защитен блок

Прикачен предпазител за накрайници

Автоматична стерилизираща UV-лампа

Температурен диапазон на работа 15 - 30 ° C

Диапазон на влажност 20 – 80 %, без конденз

Потребителски интерфейс: графичен LCD сензорен дисплей

UV стерилизация 15 минути цикъл

Нагряване на блока 40-90 ° C

Охлаждане на блока 6 ° C

Апаратът притежава CE-IVD маркировка по смисъла на европейска директива 98/79/ЕС