Автоматизирана система за изолиране на нуклеинови киселини ExiPrepTM 16 Plus

Автоматизирана система за изолиране на нуклеинови киселини ExiPrepTM 16 Plus

Автоматизиран апарат, предназначен за изoлиране на ДНК и/или РНК от различни клинични проби, включително кръв, серум, плазма, отривки, урина и др.

Предварително програмирани протоколи за оптимално изолиране

Автоматизирано пипетиране

До 16 изолирания на единично пускане

Вградена защита срещу замърсяване

Вграден нагряващ и защитен блок

Прикачен предпазител за накрайници

Автоматична стерилизираща UV-лампа

Сензорен екран