Axio Scan.Z1

Axio Scan.Z1

Бърз и надежден скенер за предметни стъкла, снабден с флуоресценция и светло поле техники за контраст.

Дигитализирайте вашите образци възпроизводимо и надежно с Axio Scan.Z1. Напълно автоматизиран и лесен за употреба Axio Scan.Z1 прави лесно изпълнението и на най-взискателните задачи, както и на рутинните такива. 

  • Пълнители за 12 до 100 стандартни предметни стъкла и тави за четири 26х76 мм или две 52х76 мм стъкла. 
  • Oбективи: N-Achroplan (2.5x, 10x, 20x, 40x), Fluar (2.5x) и Plan-Apochromat (10x, 20x, 40x)
  • Осветление:

- Преминала светлина: LED (дължина на вълната от 400 до 700 nm с максимум при 460 nm)

- Флуоресценция: 365 nm, 385 nm, 420 nm, 445 nm, 455 nm, 470 nm, 505 nm, 530 nm, 590 nm, 615 nm, 625 nm или неутрална „бяла“ светлина: 540-580 nm, HXP 120 V

- Филтри: барабан с 10 позиции със система за автоматично разпознаване на компонентите за филтърни кубове.

  • Камери: Hitachi HV F202; AxioCam MRm; Hamamatsu Orca fla.
  • Софтуер: ZEN slidescan, ZEN lite, ZEN browser, ZEN 2012 (blue edition) с модули за анализ на изображенията

Брошура

Повече информация