Celldiscoverer

Celldiscoverer

 Aвтоматизирана система за наблюдение на живи клетъчни структури

Често визуализацията и желаната информация за живи структури изискват множество повторения или използване на разнообразни методи. За да бъде постигнато това се налага автоматизация и паралелни изследвания. Celldiscoverer 7 комбинира лесна за употреба автоматизирана система с гъвкавостта и големите възможности на класически инвертен флуоресцентен микроскоп. Celldiscoverer 7 се калибрира сам, засича и фокусира вашата проба. Независимо дали наблюдаемите обекти са двуизмерни (2D) или триизмерни (3D) клетъчни култури, тъканни сегменти или малки моделни организми, получаването на данни е бързо, лесно и качествено.

  • Избор между чувствителните и бързи камери с широко зрително поле sCMOS или EMCCD
  • Бърза корегция на изкривявания на сигнала (deconvolution) 
  • Механичен автофокус
  • Autocorr обективи, корегиращи сферични аберации за най-добър контраст
  • Контрол на температурата със система за нагряване или Julabo охлаждащ термостат. В комбинация със системата за конрол на влажност и модулите за CO2 и/или О2 ­позволява пълен контрол над работната атмосфера.
  • Celldiscoverer 7 може да бъде зареден с множество проби, поднесени на различни носители (плака, петри и др.). Всички държачи са оптимизирани за сканиране на големи площи, напълно съвместими с водна имерсия и автоклави.
  • Система за UV – дезинфекция 
  • LED – флуоресцентен широкоспектърен източник с ниска фототоксичност

Брошура

Повече информация

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/merckach/aquachim/app/cache/prod/classes.php on line 4862

Производител:

Celldiscoverer