COULTER® Ac·T™ 5diff OV

COULTER® Ac·T™ 5diff OV
 • COULTER® Ac·T™ 5diff OV (Open Vial отворени епруветки)/ CP (Cup Pierce - с пробиване на капачката)
 • Хематологичен анализатор, който извършва 5-диференциално броене на белия кръвен ред ( WBC) с отворени епруветки
 • Патентована технология (импеданс) на “Coulter”
  • двукратно броене и оразмеряване на клетките
  • коинцидентна корекция (корекция при случайна промяна в обстоятелствата)        
  • система за последователно разреждане
 • Спектрофотометрия - за определяне на хемоглобин
 • Абсорбционна цитохимия и обем (AcT) - за 5-диференциален анализ
 • 26 раметъра -WBC,RBC,HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,RDW,PLT,MPV,PCT,PDW, LY%;LY#,MO%;MO#,EO%;EO#, NE%;NE#,BA%;BA#,ALT%;ALT#,IMM%;IMM#
 • Два работни режима – пълна кръвна картина (CBC); пълна кръвна картина с диференциално броене (CBC/DIFF)
 • 30 µl венозна или капилярна кръв за CBC; 53 µl за CBC/DIFF
 • 60 проби/час
 • Работи с отворени епруветки
 • баркодирани реактиви: Beckman Coulter Ac·T™ 5diff – 4 реактива и промиващ разтвор, контроли и калибратори осигуряват точността
 • Индикация за отклоняващи се резултати (H/L flags-означения)
 • Автоматичен качествен контрол и калибриране
 • Автоматично почистване на засмукващата игла
 • Патентовано самопочистване на апертурите - електронна технология
 • Не се нуждае от ежедневна поддръжка
 • Брошура
 • Повече информация