Набори за Real-time PCR

Набори за Real-time PCR
 • Набор за откриване на причинителя на Q-треската Coxiella burnetii/ AmpliSens® Coxiella burnetii-FRT/ 60 реакции / (1232 лв. без ДДС)
 • Набор за откриване на причинителя на Марсилската треска Rickettsia conorii/ AmpliSens® Rickettsia conorii-FRT PCR kit variant FRT-50 FN /55 реакции /(1260 лв. без ДДС)
 • Набор за детекция на 14 генетични варианта на високо рискови HPV чрез Real-Time PCR /“AmpliSens® HPV HCR genotype-titre-FRT” / 110 реакции / (2278 лв. без ДДС)
 • Набор за детекция на HHV 6 чрез Real-Time PCR / “AmpliSens® HHV 6 screen monitor-FRT” (1165 лв. без ДДС)
 • Набор за детекция на HHV 7 чрез Real-Time PCR / “AmpliSens® HHV 7 screen monitor-FRT” (1545 лв. без ДДС)
 • Набор за детекция на HHV 8 чрез Real-Time PCR / “AmpliSens® HHV 8 screen monitor-FRT” (940 лв. без ДДС)
 • Набор за откриване на Ебщайн Бар вирус/Цитомегалувирус и HHV6  / AmpliSens® EBV/CMV/HHV6-screen-FRT / 110 реакции / 1 250,00 лв. без ДДС
 • Набор за откриване на видове от род Brucella (B.melitensis, B.abortus, B.suis, B.ovis, B.canis и B.neotomae) / 0,2 мл стрипове, 55 реакции/ 930,00 лв без ДДС
 • Набор за откриване на Bacillus anthracis /0,2 мл стрипове, 55 реакции / 947,00 лв. без ДДС
 • Набор за откриване на Yersinia pestis /AmpliSens® Yersinia pestis-FRT PCR kit/ 60 реакции / 1 200 лв. без ДДС
 • Набор за откриване на видовe Plasmodium и разграничаване на P.falciparum и P.vivax / AmpliSens®Plasmodium spp./ P.falciparum/ P.vivax-FRT / 55 реакции / 750,00 лв. без ДДС
 • Набор за откриване на Vibrio Cholerae / AmpliSens® Vibrio cholerae-FRT / 55 реакции, 0,2 мл стрипове / 885,00 лв. без ДДС
 • Набор за откриване и околичествяване на Хепатит Е / RealStar® HEV RT-PCR Kit 2.0 (96 реакции, лимит на откриване 0.20 IU/μl) - 3 326 лв. без ДДС
 • Набор за откриване и околичествяване на Хепатит А / AltoStar® HAV RT-PCR Kit 1.5 (лимит на откриване 6.31 IU/ml) – 3 326 лв. без ДДС
 • Набор за качествено откриване и диференциране на Herpes simplex virus 1 (HSV-1),  Herpes simplex virus 2 (HSV-2) и Varicella-zoster virus (VZV) / 96 реакции / 3 330 лв. без ДДС