Набори за Real-time PCR

Набори за Real-time PCR
 • 1. Набор за откриване и количествено определяне на ДНК на Listeria monocytogenes (AmpliSens® Listeria monocytogenes-screen/monitor-FRT PCR kit) – 1056,00 лв. с ДДС

  2. Набор за откриване на ДНК на Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophila pneumoniae (AmpliSens® Mycoplasma pneumoniae/Chlamydophila pneumoniae-FRT PCR kit) – 1472,00 лв. с ДДС

  3. Набор за качествена детекция и диференциация на причинители на коклюш AmpliSens® Bordetella multi-FRT – 1950,00 лв. с ДДС

  4. Набор за качествена детекция на Legionella pneumophila AmpliSens® Legionella pneumophila-FRT – 1088,40 лв. с ДДС

  5. Набор за откриване на причинителя на Q-треската Coxiella burnetii - 1 584,00 лв.

  6. Набор за откриване на причинителя на Марсилската треска Rickettsia conorii - 1 548,00 лв.

  7. Набор за детекция на 14 генетични варианта на високо рискови HPV чрез Real-Time PCR - 2 808,00 лв.

  8. Детекция и диференциране на 12 високорискови генотипа HPV - 2 040,00 лв.

  9. Набор за детекция на Ебщайн-бар вирус, Цитомегалувирус и HHV 6 чрез Real-Time PCR - 1 692,00 лв.

  10. Набор за детекция и разграничаване на HSV 1 / 2 чрез Real-Time PCR - 1 128,00 лв.

  11. Набор за качествено откриване и диференциране на Herpes simplex virus 1 (HSV-1), Herpes simplex virus 2 (HSV-2) and Varicella-zoster virus (VZV) - 3 996,00 лв.

  12. Набор за откриване и разграничаване на Mycoplasma pneumonia и Chlamydophila pneumonia - 1 572,00 лв.

  13. Набор за откриване и разграничаване на Anaplasma видове и Erlichia видове - 756,00 лв.

  14. Набор за автоматизирана система за изолиране на вирусни ДНК и РНК от носогърлени секрети, лаважи, аспирати, серум, кръв, тъкани, клетъчни култури, тампони, проби от течно базирана цитология, трупни материали чрез методика, базираща се на магнитни частици. Опаковка до 96 теста. Съвместимост с апарат ExiPrep 16Dx (Bioneer). - 1 440,00 лв. 

          15. Набор за откриване на Bordetella species/Bordetella pertussis/Bordetella bronchiseptica  816 лв. с ДДС