PCR „AllinOneCycler ™“

Конвенционален бърз PCR „AllinOneCycler ™“

Технически характеристики:

Капацитет на термо блока: 96 бр. ямки за 0,2 ml PCR епруветки

Отворен тип система – съвместима с набори и реактиви от различни производители

Условия на работна среда: 15 ˚С – 35 ˚С и влажност 20 – 80 % (без конденз)

Температурен обхват от 4,0 ˚С до 99 ˚С

Температуреният обхват на капака от 90 ˚С до 110 ˚С

Обхватът на градиента 20 ˚С до 95 ˚С 

Скорост на нагряване на блока 9,5 ˚С/sec

Скоростта на охлаждане на блока 7,7˚С/sec

Контрол на скоростта с 0,1 ˚С/sec

Температурна точност ±0.3˚С

Температурна еднаквост ≤0.3˚С

Обхватът на възможната температурна разлика в отделните ямки: 1 ˚С до 20 ˚С

Софтуерна програма за създаване, редактиране, съхранение и архивиране на данни 2 USB входа

Отворен тип система – съвместима с китове и реактиви от различни производители