LSM 900

LSM 900

LSM 900 е гъвкава и компактна конфокална микроскопска система, осигуряваща бързи и надежни резултати. Приставката Airyscan позволява бързо сканиране с висока резолюция (~ 30 fps) и подобрено отношение сигнал-шум на многоцветни проби .

Възможни приложения

  • Контрол на качеството
  • Научни разработки

Технически Спецификации

  •  Конфокален микроскоп, комбиниращ големите възможности на Axio Imager 2 и конфокалният модул LSM 800 (120 nm резолюция)
  • Лазерни модули URGB (405, 488, 561, 640 nm)
  • Конфокална сканираща глава с 1 или 2 канала снабдена с MA-PMT; GaAsP или Airyscan модули

Брошура

Повече информация

Производител:

LSM 900