CytoSure Medical Research Exome Array

Микрочипове за медицинско изследване на екзони – „CytoSure Medical Research Exome Array“

Приложение: Цитогенетика и редки заболявания

Целеви гени: 4,645

Видове аберации: CNVs

Резолюция: на ниво екзон

Предназначение за употреба: Само за изследователска употреба; не за диагностични процедури

Описание: Силно насочен екзон-фокусиран масив, способен да открива медицински подходящи микроделеции и микродупликации. Този микрочип е разработен в сътрудничество с водещи експерти по молекулярна генетика от Университета Емори и представлява идеално допълнение към подхода за секвениране на екзони, предоставящ цялостен анализ на спектъра на мутация при редки заболявания.