“ExiPrep 16 DX“

Набор за изолиране на вирусна РНК съвместим със системата за автоматизирано изолиране “ExiPrep 16 DX“

Наборът е предназначен за бързо и точно изолиране на РНК и ДНК от клинични материали като серум, плазма, урина, нозофаренгиален секрет и др.

Наборът съдържа всички необходими буфери и реагенти за ефективна екстракция на вирусна РНК или ДНК

Наборът е за 96 теста в опаковка