CytoSure Genomic DNA Labelling Kits

Набори за белязане на геномна ДНК – „CytoSure Genomic DNA Labelling Kits“

Описание: Белязането на ДНК проби, използвани в сравнителна геномна хибридизация (aCGH), е критична стъпка в експерименталния процес, тъй като некачественото белязане  може да доведе до неточни данни. Наборите за белязане на геномна ДНК на OGT „CytoSure®“ са уникално разработени и оптимизирани, за да позволят бързо доставяне на висококачествени резултати с добро съотношение сигнал / шум.