CytoFLEX S

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА АПАРАТУРА

CytoFLEX S

 • Системата е конфигурирана с до 4 пространствено разделени лазери.
 • Лазери - син лазер: 488 нм; мощност: 50 MW; червен лазер: 638 нм; мощност: 50 MW; виолетов лазер: 405 нм; мощност: 80 MW; жълт лазер: 561 нм; мощност: 30 MW; UV лазер: 375 нм; мощност: 60 MW
 • Кварцова поточна клетка- с > 1.3 числена апертура.
 • Оптичен дизайн - бърза смяна и реконфигуриране на филтри
 • Чувствителност

FITC: <30 молекули с еквивалентна разтворим флуорохром (MESF-FITC)

 PE: <10 молекули с еквивалентна разтворим флуорохром (MESF-PE)

-позволява разделяне на неоцветени от много слабо оцветени клетки с размер < 1µ

 • Скорост на клетъчния поток – мах 30 000 събития/секунда с 15 параметъра
 • Цифрова система за обработка на сигнала
 • Автоматична и ръчна компенсация - възможност за импортиране на компенсации между експерименти, използвайки функцията компенсация от библиотека.
 • Фиксирана скорост на потока: 10, 30 и 60 µl/min
 • Персонализиран режим на скоростта на потока – от 10-240 µl/min и стъпка от 1 µl.
 • CytExpert QC – автоматичен качествен контрол
 • Напълно автоматизирани поддържащи цикли: Startup (инициализиране), размесване на пробата, промиване, изключване (ежедневно почистване), дълбоко почистване.
 • Работи освен с епруветки и с плаки - 96-ямкови стандартни, плоски, U и V дънни
 • CytExpert Software - напълно функционален с изнасяне на файлови формати за онлайн анализ, ако е необходимо;  
 •  Export FCS - позволява да се четат файлове с данни с помощта на Калуза, FCSExpress, FlowJo и други софтуерни платформи
 •  Операционна система - Windows® 7 Professional 64-битов
 •  Брошура
 •  Повече информация

Производител:

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА АПАРАТУРА