GALLIUS- флоуцитометър за научни постижения

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА АПАРАТУРА

GALLIUS – флоуцитометър за научни приложения

 

  2 лазера –  6 цвята (5+1)

  2 лазера –  8 цвята (5+3)

  3 лазера – 10 цвята (5+3+2)

  • Диодни лазери: син 488 nm, 22mW; червен 635 nm, 25mW и виолетов 405nm, 40mW;

-          насочване на лазерните лъчи с пикомотор за разделянето им на 125 µm;

-          регулиране на температурата от потребителя;

  • Нов оптичен дизайн - (филтри на 18°- отразяваща оптика, минимална загуба на светлина);

-          бърза смяна и реконфигуриране на филтри

  • Дизайн по “Fourier” на FS детектора с 2 ъгъла за събиране на данните
  • Разделителна способност – над 1 милион канала (т.е. 20 bit) - отлично разграничаване на слаби сигнали в първата декада на графиките;
  • Скорост на клетъчния поток – мах 25 000 събития/секунда;
  • Автоматично подаване на пробите – 32 епруветки; индивидуално разбъркване; вариант за микротитърни плаки;
  • Софтуер:

        Патентована цифрова обработка на сигнали, компенсация и анализ на данни в реално време (до 62 параметъра за анализ)

Ново log/lin преобразуване за визуализиране на отрицателните събития и оптимизиране на компенсацията

Софтуер “Kaluza” -революция във флоуцитометричния анализ

ProService - дистанционна диагностика и ремонт

Производител:

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА АПАРАТУРА