CytoSure Custom Designed aCGH Arrays

Персонализирани aCGH микрочипове – „CytoSure Custom Designed aCGH Arrays“

Приложение: Хематология, тумори, цитогенетика и редки заболявания

Целеви гени: цял геном

Предназначение за употреба: Само за изследователска употреба; не за диагностични процедури

 

Описание: аCGH микрочиповете откриват микроскопични и субмикроскопични делеции и дублирания в целеви области на генома, включително локуси на известни синдроми на микроделеция / микродупликация, субтеломерни области и перицентромерни области. Масивът аCGH също ще идентифицира маркерни хромозоми, някои случаи на мозаицизъм и анеуплоидия.