Секвениране на целева последователност по Сангер

Секвениране на целева последователност по Сангер

Тази услуга преминава през цял персонализиран протокол от ДНК/РНК изолиране, дизайн на праймери до оптимизация на полимеразната верижна реакция. Получават се висококачествени данни и точни резултати чрез автоматизиран процес.