CytoSure Interpret Software

Софтуер за интерпретиране – „CytoSure Interpret Software“

Описание: мощен и лесен за използване пакет за анализ на aCGH данни, предлагащ впечатляваща комбинация от функции, които ви позволяват да изберете стандартизиран анализ на данни (с помощта на ускорения работен поток) или персонализиран, дефиниран от потребителя анализ на данни. Допълнителната функционалност позволява безпроблемно идентифициране, както на вариация на броя на копията (CNV), така и на загуба на хетерозиготност (LOH), когато се използва заедно с „CytoSure“ микрочиповете, съдържащи единични нуклеотидни полиморфизми (SNP). Софтуерът за интерпретиране „CytoSure“  се предоставя заедно с широката гама от микрочипове на „CytoSure“ или се поръчва отделно.