Triple Quad™ 5500

Triple Quad™ 5500

Системата Triple Quad ™ 5500 на SCIEX е тройно-квадруполен масов спектрометър за LC /MS /MS  приложение, разработен да осигурява висока степен на чувствителност и стабилност дори при анализа на най-сложните и взискателни матрици. Triple Quad ™ 5500 осигурява необходимите параметри за най-трудните DMPK и ADMET изследвания и осигурява безкомпромисно качество на многокомпонентния анализ при приложения, свързани с околната среда и качеството на храните, целевия количествен протеомикс и клиничните изследвания.
eQ™ електрониката и нелинейната колизионна клетка Qurved LINAC® осигуряват условия  за реализиране на приложения за бърза хроматография с определяне на хиляди аналити, а възможностите на  SelexION ™  технологията променят понятието за селективност при LC / MS / MS  анализите.

• Чувствителност
 S/N > 90000 за резерпин 1 pg on-column , в режим MRM при положителна йонизация
 S/N > 90000 за хлорамфеникол 1 pg on-column , в режим MRM при отрицателна йонизация
• Скорост на сканиране – 12000 Da/sec
• Превключване на полярностите -  50 msec, в MRM и Scheduled MRM™ (sMRM) режими
• Минимално MRM dwell time – 1 msec
• Масов обхват – 5 ÷ 1250 Da
• Масова стабилност – 0.1 Da/24часа
• Режими на сканиране
 Пълно сканиране (Full scan) в Q1 и Q3
 Сканиране на избрани йони (SIM) в Q1 и Q3
 Сканиране на прекурсорни йони
 Сканиране на продуктови йони 
 Наблюдение на множество реакции (MRM)
 Сканиране на загуби или прираст на неутрални молекули
 Scheduled MRM™ (sMRM)
• Йонен източник
 Turbo V източник с максимална температура  750ºC , TurboIonSpray® сонда за електронна йонизация и APCI сонда за химична йонизация
https://sciex.com/products/ion-sources/ion-drive-turbo-v-source

• Възможност за свързване с други йонни източници:
 DuoSpray™ комбиниран  ESI/APCI йонен източник
https://sciex.com/Documents/Downloads/Literature/Broader-Coverage-Automatic-Mass-Calibration-Using-TripleTOF-5600-System-DuoSpray-Ion-Source.pdf

 NanoSpray®
https://sciex.com/Documents/tech%20notes/NanoSpray-III-Source.pdf

• Йонна оптика QJet Guide
https://sciex.com/products/ion-mobility-spectrometry/selexion-differential-mobility-separation-device

• Детектор - AcQuRate CEM детектор с отброяване на пулсациите и едноканален електронен умножител
• Възможност за прилагане на технологията за SelexION®+ за разделяне по йонна подвижност
https://sciex.com/technology/selexion-technology

• Динамичен обхват – 5 порядъка
• Съвместимост с потоци със скорост  5 μL/min до 3 mL/min
• Интегрирани превключващ клапан и шприц-помпа
• Базов софтуер за управление на системата, събиране и обработване на данни
• Възможност за прилагане на специализирани софтуери и готови, разработени от SCIEX, инструментални  методи


Брошура:
https://sciex.com/Documents/brochures/TripleQuad_5500_BR_D3.pdf

Интернет страница:
https://sciex.com/products/mass-spectrometers/triple-quad-systems/triple-quad-5500-system

Производител:

Triple Quad™ 5500