Triple Quad™ 6500+

Triple Quad™ 6500+

Системата Triple Quad ™ 6500+ на SCIEX е чувствителен тройно-квадруполен масов спектрометър, предназначен за LC/MS/MS и UHPLC/MS/MS анализи. Оборудван с новата многокомпонентна технология IonDrive ™ за генериране, фокусиране и предаване на йони, този инструмент осигурява чувствителността, стабилността и динамичния обхват, необходими извършване и на най-трудните анализи. Доказаните eQ ™ електроника и нелинейната колизионна клетка Qurved LINAC®  осигуряват условия за реализиране на приложения за бърза хроматография с определяне на хиляди аналити, а възможностите на  SelexION ™  технологията променят понятието за селективност при LC / MS / MS  анализите.

• Чувствителност –  S/N > 50 за кортизол 550 fg в режим on-column и поток 900 µl/min
• Скорост на сканиране – 12000 Da/sec
• Превключване на полярностите -  5 msec, в MRM и Scheduled MRM™ (sMRM) режими
• Минимално MRM dwell time – 1 msec
• Масов обхват – 5 ÷ 2000 Da
• Масова стабилност – 0.1 Da/8 часа
• Режими на сканиране
 Пълно сканиране (Full scan) в Q1 и Q3
 Сканиране на избрани йони (SIM) в Q1 и Q3
 Сканиране на прекурсорни йони
 Сканиране на продуктови йони 
 Наблюдение на множество реакции (MRM)
 Сканиране на загуби или прираст на неутрални молекули
 Scheduled MRM™ (sMRM)
• Йонен източник
 IonDrive Turbo V източник с максимална температура  750ºC, TurboIonSpray® сонда за електронна йонизация и APCI сонда за химична йонизация или хибридна TIS и APCI сонда за микропотоци
             https://sciex.com/products/ion-sources/ion-drive-turbo-v-source

• Възможност за свързване с други йонни източници:
 DuoSpray™ Turbo V комбиниран  ESI/APCI йонен източник
https://sciex.com/Documents/Downloads/Literature/Broader-Coverage-Automatic-Mass-Calibration-Using-TripleTOF-5600-System-DuoSpray-Ion-Source.pdf

 NanoSpray®
https://sciex.com/Documents/tech%20notes/NanoSpray-III-Source.pdf

 PhotoSpray®
• Йонна оптика IonDrive QJet Guide
https://sciex.com/products/ion-mobility-spectrometry/selexion-differential-mobility-separation-device

• Детектор - IonDrive™ високоенергиен детектор с отброяване на пулсациите
• Възможност за прилагане на технологията за SelexION®+ за разделяне по йонна подвижност
https://sciex.com/technology/selexion-technology

• Динамичен обхват – 6 порядъка
• Съвместимост с потоци със скорост  5 μL/min до 3 mL/min
• Интегрирани превключващ клапан и шприц-помпа
• Базов софтуер за управление на системата, събиране и обработване на данни
• Възможност за прилагане на специализирани софтуери и готови, разработени от SCIEX, инструментални  методи


Брошура:
https://sciex.com/Documents/brochures/6500plus_brochure.pdf

Интернет страница:
https://sciex.com/products/mass-spectrometers/triple-quad-systems/triple-quad-6500plus-system

Производител:

Triple Quad™ 6500+