Цялостно екзомно секвениране чрез NGS

Цялостно екзомно секвениране чрез NGS

Aнализират се само екзони на определен ген, които са белтък кодиращи региони. Целенасоченото секвениране може избирателно да анализира региони на конкретна област на определен ген. Тъй като специфичният набор се използва за улавяне на целевия регион преди процеса на секвениране, това не само увеличава дълбочината на секвениране, но и може да бъде по-икономично, отколкото цялото секвениране на генома. Тази технология може да се използва, както за клинични изследвания, диагностика, така и в съдебната медицина.