UniCel® DxH™ 800 Coulter® Cellular Analysis System

UniCel® DxH™ 800 Coulter® Cellular Analysis System
 • Съчетава електронни и механични патентовани технологии и нов алгоритъм, които подобряват чувствителността и клетъчния анализ на цялостна кръв и други биологични течности
  • механични – нов дизайн на реагентните помпи- елиминират се мехурчета и частици; без допълнителни клапи; по-малко тръбички; патентован модулен дизайн –подобрява точността и елиминира интерференцията; осигурява нисък фон за анализ на други биологични течности
  • електронни – автоматично проследяване на качествения контрол IQM в реално време; контрол на стабилността на температурата;
  • нов алгоритъм – автоматична корекция за влиянието наWBC върху CBC
 • Многоъгълна поточна цитометрия, дигитална морфология - FCDM и модерни алгоритми -отлично качество на резултатите
 • Използване на 2D и 3D формати за визуално увеличение на изследваните клетки
 • Разширени възможности на използваните методи, автоматично повтаряне и разреждане на пробите; изработване с предимство на спешни проби - съкращават времето за изработване и мануалната работа
 • Автоматично броене на RET и на NRBC, без допълнителни реактиви и скъпо оцветяване
 • Работи със стандартни и микрообемни епруветки в автоматичен модул
 • 4 аналитични модула за WBC, RBC, PLT, HGB с последващ автоматичен анализ и корекция за WBC, RBC, PLT
 • SAM (модул за засмукване на микрообемни проби), SAS (система за пренасяне на проби) – премахват т.н. „carryover”ефект (пренос от натривка на натривка и от проба на проба)
 • Отделен канал за калибрация и контрол
 • 2D- двуизмерен баркод четец – за разчитане на различни видове баркод
 • 100 проби/час – пълна кръв и телесни течности
 • Затворен и отворен вид епруветки, включително педиатрични
 • Брошура:
 • Повече информация:

Производител:

UniCel® DxH™ 800 Coulter® Cellular Analysis System