UniCel® DxH™ Slidemaker Stainer Coulter® Cellular Analysis System

UniCel® DxH™ Slidemaker Stainer Coulter® Cellular Analysis System
 • Хематологичен анализатор с автоматично изработване и оцветяване на натривки
 • Съчетава патентовани технологии и нов алгоритъм за подобряване чувствителността на клетъчния анализ на цялостна кръв и на други биологични течности
  • механични – нов дизайн на реактивните помпи- елиминират се мехурчета и частици; без допълнителни клапи; по-малко тръбички; патентован модулен дизайн –подобрява точността и елиминира интерференцията; осигурява нисък фон за анализ на клетките в другите биологични течности
  • електронни – автоматичен качествения контрол IQM в реално време; контрол на стабилността на температурата;
  • нов алгоритъм – автоматична корекция за влиянието наWBC върху CBC
 • Многоъгълна поточна цитометрия, дигитална морфология - FCDM
 • 2D и 3D формати за визуално увеличение на клетките
 • Автоматично повтаряне и разреждане на пробите; изработване с предимство на спешни проби
 • Автоматично броене на RET и на NRBC, без допълнителни реактиви и скъпо оцветяване
 • Работи със стандартни и микро епруветки в автоматичен модул
 • Подаване на епруветки с проби – затворени, автоматично в серия и ръчно подаване на единични проби
 • 4 аналитични модула за WBC, RBC, PLT, HGB
 • SAM (модул за засмукване на микрообемни проби), SAS ( система за пренасяне на проби) – премахват „carryover” ефекта ( пренасяне от натривка върху натривка и от проба върху проба)
 • Отделен канал за калибрация и контрол
 • 2D- баркод четец – за разчитане на различни баркодове
 • 100 проби/час – пълна кръв и телесни течности
 • 90 μL за изработване на 4 натривки
 • Вана за оцветяване на натривките с автоматично сушене и пълнене
 • Отпечатване на баркод и друга информация директно върху стъклото
 • Бърз екран за моментен преглед на работния процес
 • Брошура
 • Повече информация

Производител:

UniCel® DxH™ Slidemaker Stainer Coulter® Cellular Analysis System