Xradia

Xradia

Xradia e рендгенов микроскоп, предоставящ ефективни, високо-контрастни и напълно недеструктивни решения за микроструктурен анализ

Възможни приложения

  • Научни лаборатории

Технически Спецификации

  • 3D рентгенов микроскоп (XRM) със синхротронно качество
  • Недеструктивна 3D реконструкция на големи проби (до 300 mm/15 kg), посредством виртуални срезове
  • Патентована RaaD (Resolution at a Distance) технология, която прави резолюцията независима от разтоянието до пробата
  • Резолюция: <50 nm
  • Охарактеризира микроструктурата на матералите в тяхната естествена среда (in situ експерименти), както и еволюцията на параметрите във времето (4D)

Брошура

Повече информация


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/merckach/aquachim/app/cache/prod/classes.php on line 4862

Производител:

Xradia