Секвениране, фрагментен анализ и генна експресия, следващо поколение секвенатори