Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/merckach/aquachim/app/cache/prod/classes.php on line 4862

За компанията

АКВАХИМ АД е българско акционерно дружество с основател и мажоритарен собственик доц. д-р Бoрислав Великов, в чийто  Съвет на директорите участват:  дипл. хим. Камелия Цанкова - изпълнителен директор,  г-жа Веска Жечева - Маг. по „Екология и опазване на околната среда“ и г-жа Розалия Анастасова - Маг. по "Медицина", съгласно решение на Съвета на директорите от 2017 г.

Нашите партньори