История

 

Историята на АКВАХИМ може да се раздели условно на два етапа:

 

I. 1992 –2009 година

 

АКВАХИМ е основана на 26.06.1992 г. от доц. д-р Борислав Великов. Фирмата е разпознаваема още от основаването си като успешен проект за развитие на пазарния дял на водещата немска химико-фармацевтична компания "МЕРК" (MERCK KGaA). Дългогодишното партньорство с този концерн позволява да се въведат добрите европейски практики, да се развие кадровият потенциал и стъпка по стъпка да се разработят всички продуктови групи от химическото и фармацевтичното направление. Към края на периода АКВАХИМ развива успоредно партньорски отношения с американските фирми "Beckman Coulter" и "VWR", както и с швейцарската фармацевтична компания " ACTELION".

Постепенно се структурират продуктови линии, позволяващи на АКВАХИМ да позиционира иновативни продукти на българския пазар. Така фирмата заема водеща позиция в областта на комплексните лабораторни решения, в това число лабораторната медицина и постига най - бьрзи темпове на ръст в пазара на лекарства.

 

През 2009 година АКВАХИМ продава бизнеса, свързан с продуктовите линии на "МЕРК".

 

II. 2009 - 2019 година

Фокусирайки се върху комплексните лабораторни решения, АКВАХИМ непрекъснато развива и нови перспективни направления, изискващи високотехнологични продукти. Така се развива партньорството с "Molecular Devices", "Nanosphere", "Bioneer" и "ОGТ", чиито продуктови линии са в основата на развитие на новосъздадения отдел по молекулна биология.

Едновременно се разширява и фармацевтичната продуктова линия, като се изгражда партньорство с "Ferring" и "Moleac".

Създава се и лицензиран, обучителен център, в който се провеждат както обучения, свързани с маркетингово позициониране на продуктовите линии на АКВАХИМ, така и обучения, от които пазарът има нужда.

Фирмата участва като партньор в разработването и изпълнението на научни проекти, включително по европейски програми. Новите направления насочват АКВАХИМ към перспективни пазарни ниши, които фирмата успешно развива, използвайки и разширявайки капацитета си.

 

АКВАХИМ АД гарантира на своите партньори висококачествени комплексни решения:

 

  1. представяне, доставка и разпространение на инструменти, консумативи, специални реактиви и лекарства;
  2. проектиране и доставка на лабораторно оборудване и системи за измервания в реално време;
  3. консултации за акредитиране по ISO 17025 и ISO 15189;
  4. обучение в професионален център, лицензиран от НАПОО - орган на Министерския съвет на Република България;
  5. обучение и съдействие при разработване, внедряване, валидиране и верифициране на стандартизирани и алтернативни методи;

 

 АКВАХИМ АД е българско акционерно дружество с основател и мажоритарен собственик доц. д-р Борислав Великов, в чийто  Съвет на директорите участват:  дипл. хим. Камелия Цанкова - изпълнителен директор,  г-жа Веска Жечева - дипломиран еколог и г-жа Розалия Анастасова - дипломиран лекар, съгласно решение на Съвета на директорите от 2017 г.