Направления

Направление "Лабораторни и индустриални решения"

Директор: 
Лидия Михайлова
тел: (02) 807 5021

Направление "Фармация"

Директор:
Маг. Любомир Праматаров
тел: (02) 807 5075

Направление "Финанси"

Директор:
Стефан Василев
тел: (02) 807 5000

Направление "Администрация"

Административен координатор
Маг. Боряна Великова
тел: (02) 807 5018


 

Направление "Център за професионално обучение"

Директор:
Д-р Таня Рашева
тел: (02) 807 5025