09 окт 2018

12-тия Международен симпозиум по хетерогенен катализ

Институтът по катализ и Клубът на българските каталитици организираха Дванадесети международен симпозиум по хетерогенен катализ.

Поредният 12-ти симпозиум се проведе в София, от 26 до 29 август 2018 година.

АКВАХИМ, представен от доц. К. Арищирова, активно участва в симпозиума заедно с фирма PID Eng & Tech, основана през 2003 г. като компания, създадена от Испанския съвет за научни изследвания (CSIC), представена от инж.Ванеса Лопез.

Провежданите в България международни симпозиуми по хетерогенен катализ са сред най-старите европейски научни форуми в областта на катализа. По време на настоящия  симпозиум бяха дискутирани последните постижения в следните области: методи за получаване, охарактеризиране и изследване на хетерогенни катализатори; каталитични процеси за производство на енергия и химикали от възобновяеми и природни източници, за каталитично очистване на замърсители на околната среда; оползотворяване на въглероден диоксид; производство на чист водород; фотокатализ.

Бяха обсъждани и теми от свързани области, като теоретична химия, кинетика и механизъм на хетерогенни каталитични реакции, включително и приложни изследвания. Световно признати учени (д-р Йоахим Зауер) в областта на хетерогенния катализ изнесоха пленарни доклади.