25 апр 2016

АКВАХИМ ВЗЕ ДЕЙНО УЧАСТИЕ В ИЗЛОЖЕНИЕ БУЛКОНТРОЛА

 

Аквахим представи комплексни решения от висок клас, предназначени за медицинските и аналитични лаборатории, индустрията и фармацията, по време на изложението за контролно-измервателна апаратура "Булконтрола", което се проведе от 5-ти до 8-ми април 2016 г. в Интер Експоцентър, София. Компанията представи своите партньори Beckman Coulter, VWR, Sciex, и Biolife Italiana. Сред акцентите на щанда на Аквахим (зала 4, Б2) бяха апаратите за лабораторен и индустриален контрол на води, анализаторите в реално време за pH, проводимост, разтворен кислород, йони, мътност наThermo Scientific-Orion (САЩ), широката гама мас-спектрометри на Sciex, оборудването на VWR с фокус върху лабораторни химикали и реактиви, газхроматографските и течнохроматографски системи на Konik, разтворителите за хроматографски анализи и оборудването за молекулярна биология на Bioneer, роботизираните системи за лабораторна автоматизация на Beckman Coulter, хранителните среди на Biolife Italiana. Посетителите разгледаха решения за микробиологични хранителни среди и тестове за микробна идентификация на Biolife Italiana. Важен гост на изложението бе министърът на икономиката Божидар Лукарски, както и представители на Басейнови дирекции, представители на ВиК дружествата, науката, бизнеса и индустрията.