14 ное 2018

Най-новите продукти на LECO бяха представени в България от АКВАХИМ

Най-новите продукти на LECO бяха представени в България от АКВАХИМ

На 13.11.2018 г. в голямата заседателна зала на АКВАХИМ АД в София се проведе теоретико-практически семинар на тема: „Елементен анализ на неорганични и органични материали с продуктите на фирма LECO, САЩ”. Мероприятието беше съвместна инициатива на АКВАХИМ и LECO и събра представители на над 20 фирми от цялата страна.

Доц. д-р Борислав Великов – основател и мажоритарен собственик на АКВАХИМ - откри семинара с приветствие към лекторите от фирма LECO и участниците в семинара. Доц. Великов изрази увереност, че този семинар ще бъде една от многобройните полезни работни срещи, организирани съвместно от АКВАХИМ и партньорите му, даващи възможност на всички заинтересовани от иновационни решения представители на науката, акредитираните лаборатории и контролните органи да се запознаят с предимствата на висококачественото оборудване, предлагано от АКВАХИМ – не само на теория, но и на практика.

Г-н Зденьек Кадлец (Изпълнителен директор) и г-н Павел Новак (Търговски директор) запознаха присъстващите с историята и продуктите на фирма LECO, с новостите в eлементния анализ на неорганични материали – метали и сплави на магнитни и немагнитни метали, труднотопими материали, цимент, както и на органични  материали – въглища, кокс, нефт, почви, храни, биологични материали. Г-н Властимил Сокол (Сервизен инженер) проведе демонстрация на ново поколение анализатор FP 828 с възможност за определяне на CHN. В основата на работата на FP 828 е заложен методът на Дюма - бърза, точна, надеждна и по-безопасна алтернатива на трудния и бавен метод с разлагане за определяне на азот/протеини по метода на Келдал. В рамките на семинара беше проведена и дискусия по конкретни казуси от практиката. Гостите получиха отговори на интересуващите ги въпроси относно стабилността на резултатите, долната граница на откриване, калибрирането, диагностиката и сертифицираните сравнителни материали на LECO.

В заключителната част на събитието д-р Шолева - директор на направление "Научни изследвания, лабораторен и индустриален контрол" в АКВАХИМ АД - връчи сертификати на всички участници в семинара.

Екипът на АКВАХИМ благодари на всички колеги и очаква скорошни нови срещи!