27 март 2017

Национален конкурс " За най-добра дипломна работа" за наградата "АКВАХИМ" на Съюза на Xимиците в България

 

    Официалната церемония по връчване на наградите от Националния конкурс на Съюза на химиците в България се проведе на 14.03.2017 г. в сградата на организацията. Участие в конкурса взеха дипломирали се през миналата учебна година бакалаври и магистри химици и инженер-химици от различни университети в страната.

 

 Официална церемония по награждаването

   Комисия в състав проф. дхн В. Бешков (председател) и членове: чл.-кор. проф. дхн Димитър Цалев, доц. д-р Иво Вълчев, доц. д-р Чавдар Бонев, доц. д-р Васил Нейчев и доц. д-р Катя Арищирова присъди единодушно наградата „АКВАХИМ“ на Съюза на химиците в България за 2016 година на Диана Чолакова от ФХФ, СУ „Св.Кл.Охридски“. Отличената дипломна работа е със заглавие: “Контрол върху формата на капки, претърпяващи фазов преход”. Научен ръководител на работата е проф. дхн Н. Денков. Наградата включва грамота и парична сума на стойност 2000 лв.

   Присъдени бяха и две поощрителни награди (грамоти и парични суми от 500 лв.) на Десислава Гeргинова и Росица Стойкова от ХТМУ-София. Десислава Гергинова получи признание за дипломната си работа на тема: „Инструментални и статистически методи за анализ на мед“, под ръководството на проф. дхн Ив. Митов, ХТМУ, и проф. дхн Св. Симова, ИОЦХ-БАН. Дипломната работа, представена от Росица Стойкова, със заглавие „Изследване върху създаването на нови методи за синтез на антеперхолестеролния агент-езетемиб“, е изработена под менторството на проф. дхн Д. Шинцер от Университета в Магдебург, Германия и доц. А. Маврова, ХТМУ.

 

Връчване наградата на АКВАХИМ на Диана Чолакова