31 окт. 2018

Национално ветеринарномедицинско изложение БУЛВЕТМЕДИКА - 2018

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет в гр. Стара Загора организира единадесето Национално ветеринарномедицинско изложение БУЛВЕТМЕДИКА - 2018. Тази година то се проведе от 11 до 14 октомври в учебната база на факултета. Събитието съвпадна с честванията на 95-тата годишнина на Факултета и се състоя под патронажа на министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев, и кмета на община Стара Загора г-н Живко Тодоров. Изложението беше съпроводено с наситена тематична програма с участието на български и чуждестранни лектори.

БУЛВЕТМЕДИКА продължава да се утвърждава като водещ форум в областта на ветеринарната наука и практика в нашата страна. По време на изложението си дадоха среща практикуващите ветеринарни специалисти, търговците на ветеринарномедицински продукти, медицинска техника, академичната общност и държавната ветеринарна администрация.

На тазгодишното изложение тематичната програма беше разделена в двете основни направления на ветеринарната практика:

-   медицина на животните за компания;

-   здравеопазване на продуктивните животни и конете.

В рамките на сесията АКВАХИМ АД изнесе лекция на тема: „Микро- и нановселената през микроскопите на ZEISS” с лектор специалист „Оптични инструменти“ Цанислава Генова.

На участници беше проведена демонстрация на микроскоп ZEISS - Axio Lab.A1 с ергономичен форотубус и дигитална камера. Учените от университета имаха възможността да наблюдават собствени препарати, да документират наблюдаваните обекти с дигитална камера и да се запознаят с възможностите на софтуера за обработка на изображения.