30 окт 2018

XIV Конгрес на българските микробиолози

 Между 10 и 13 октомври 2018 г. в гр. Хисаря се проведе XIV Конгрес на българските микробиолози, организиран от Българска асоциация на микробиолозите и Институт по микробиология „Стефан Ангелов” при БАН с председател акад. Гълъбов. На конгреса взеха участие учени и специалисти, работещи в областта на общата, медицинската и ветеринарната микробиология, контрола на хранителните продукти, вирусологията, инфекциозната имунология и микробните биотехнологии. Научната програма включваше пленарни доклади и постери от водещи учени от България, Холандия, Италия, Франция, Белгия, Украйна, Полша, Турция, Сърбия, Гърция, Албания, Р. Македония, Хърватска и др.

В рамките на сесията по медицинска микробиология АКВАХИМ АД проведе симпозиум на тема: „От идентификация до биохимично фенотипиране – съвременни методи за метаболитни изследвания” с лектор д-р Таня Рашева. По време на симпозиума бяха разгледани различни подходи за повишаване на точността на микробиологичните изследвания и диагностичната надеждност. Присъстващите на симпозиума бяха запознати с възможностите на основните партньори на Аквахим - Brand, Zeiss, VWR, Beckman Coulter, Microbiologics, ESCO, Zirbus, Schuett Biotech, Cleaver Scientific, Biolog и др.

На щанда на Аквахим участниците в конгреса наблюдаваха микроскопски препарати с ергономичния микроскоп на ZEISS – Axio Lab и получиха отговор на всички въпроси, свързани с процеса на идентификация на микроорганизми със системата BIOLOG. Представени бяха и редица висококачествени продукти, използвани в ежедневната лабораторна работа.

Голям интерес предизвика атрактивното предложение на Аквахим, съвместно с Brand за висококачествени автоматични пипети на преференциална цена.