Bühlmann

Базирана в Швейцария фирма BÜHLMANN е започнал като компания стартирала с разработката и производството на уникалния показател Калпротектин преди няколко години. Тетстът е основен и най-надежден биомаркер за разграничаване на синдрома на раздразнените черва (IBS) от функционалните възпалителни процеси (IBD), като напр. Болест на Крон или Улцерозен колит. Предлагайки широк обхват от продукти за Калпротектин като автоматизирания тест - fCAL® ELISA и количествените бързи тестове - Quantum Blue® Calprotectin, в комбинация с лесното, безопасно и чисто приготвяне и екстракция на фецес, посредством - CALEX® Cap устройство

BÜHLMANN имат решение за изследване на калпротектин в домашни условия - IBDoc®, , използвайки се смарт телефон. Освен този тест, BÜHLMANN предлага и продукти за поточна цитометрия - Flow CAST®, както и ELISA продуктите GanglioCombi™ за извършване на anti-Ganglioside-то изследване.