Diesse

DIESSE Diagnostica Senese S.p.A. е италиански производител на иновативни ин витро диагностични системи. Компанията е основана през 1982 г. и фокусира усилията си върху автоматизиране на хематология, серология и микробиология. DIESSE  произвежда основни биологични компоненти за диагностика (поликлонални, моноклонални антитела и рекомбинантни антигени), както и автоматизирани системи за работа с тях.