Grifols

Grifols е глобална компания, която оперира в областта на здравеопазването. Компанията развива, произвежда и търгува изключително иновативни продукти и услуги за медицински специалисти в повече от 90 страни по целия свят. Grifols е лидер в разработването на сложна апаратура и методи за клинична анализ в три критични категории: кръвна банка, хемостаза и имунология.
Диагностичните системи на Grifols за хемостаза –
Q и реактивите за работа с тях отговарят на всички изисквания  на клинично лабораторните специалисти за точни резултати и надеждна диагностика и са произведени в съответствие с всички европейските директиви по отношение на ин витро диагностичните продукти.