AU 2700 Plus - автоматичен биохимичен анализатор

AU 2700 Plus - автоматичен биохимичен анализатор
 • Аналитични принципи: спектрофотометрия (13 дължини на вълните между 340-800 nm) и потенциометри
 • Аналитични методи: колориметрични, тубридиметрични, латекс аглутинация, ензимни- EIA, индиректно измерване на електролити - ISE модул
 • Капацитет: 1 600/ 2 133 теста/час (2133 с ISE модул)
 • Програмирани тестове : 125
 • Брой реактиви на борда: 48 позиции R1( 48 позиции R2) - 4 -12°С
 • Брой проби: 300 проби на държателите за проби, 22 за спешни проби /модул “STAT”с охладителна система/
 • Обем на пробата: 1,6 -25 µl; Обем на реактива: 15 -250 µl
 • Ползи:

- система за отчитане и отстраняване на въздушни мехурчета в спринцовката за вземане на проба

- система за отчитане на липемия, хемолиза и иктерични проби и съсиреци

- система на дозиране на реактиви и проба, за отчитане ниво на реактива и автоматично превключване на реактивите, смесване и фотометрично отчитане – бързина и прецизност на анализите

 • Анализи с предварително разреждане на пробата на борда и допълнителен държател за бързо повторение на проби с предимство (освен функцията “STAT“) – съкращават се: времето за анализ и за повторни анализи, както и разходите!
 • Работа с течни, готови за работа концентрирани реактиви – снижаване себестойността на докладван резултат
 • Автоматизиран качествен контрол, калибриране, и отчитане на брой тестове
 • Постоянни кварцови кювети
 • Лесна поддръжка – без да са необходими инструменти
 • Интуитивен графичен софтуер с цветни изображения
 • Лесен за консолидиране с имунологичен модул!
 • Екологичен дизайн – намалено ниво за шум (60dB); намалено с 5% потребление на електричество; намалено съдържание на кадмий, хром VI, олово, живак и техни съединения
 • Брошура
 • Повече информация

Производител:

AU 2700 Plus - автоматичен биохимичен анализатор